Zanieszczysczone powietrze to wszechobecny problem miejskiego krajobrazu. Zapraszamy do nas w Świeradowie – Zdroju, gdzie takie problemy nie występują! Poczuj czyste powietrze!

W porównaniu do Świeradowa–Zdroju przekroczenie SO2:

 • w Szklarskiej Porębie wynosi 11,5 %
 • w Zakopanem wynosi 342 %
 • w Krakowie – Centrum wynosi 1500 %
 • we Wrocławiu – Centrum wynosi 1538 %

SO2 – Dwutlenek siarki  to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Jest toksyczny, trujący dla zwierząt i ludzi , szkodliwy dla roślin. Gaz wchodzi w reakcję z parą wodną zawartą w powietrzu, stanowi główna przyczynę powstawania kwaśnych deszczy. Jest istotnym składnikiem  smogu powstającego w miastach.

W porównaniu do Świeradowa–Zdroju przekroczenie NO2:

 • w Szklarskiej Porębie wynosi 33 %
 • w Zakopanem wynosi 250 %
 • w Krakowie – Centrum wynosi 1933 %
 • we Wrocławiu – Centrum wynosi 2416 %

NO2 – Dwutlenek azotu to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu. Jest to substancja oddziaływająca w sposób szkodliwy na roślinność i zdrowie ludzkie. Dwutlenek azotu może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz większą podatność na infekcje układu oddechowego. Przyczynia się do obniżenia odporności ustroju i zwiększenia ryzyka infekcji płuc, a także zaostrzenia objawów o charakterze astmatycznym oraz chorób spojówek.

W porównaniu do Świeradowa–Zdroju przekroczenie NOx:

 • w Szklarskiej Porębie wynosi 43 %
 • w Zakopanem wynosi 357 %
 • w Krakowie – Centrum wynosi 714 %
 • we Wrocławiu – Centrum wynosi 971 %

NOx – mieszanina tlenków azotu o niezdefiniowanym składzie. W każdych okolicznościach przy przekroczonych ilościach są szkodliwe dla dróg oddechowych. Najczęściej spotykanymi źródłami emisji są: transport, produkcja, energetyka domowe ogrzewnictwo.